ADHD

Neurofeedback blijkt effectief te zijn bij ADHD en hier zijn ook diverse wetenschappelijke onderzoeken aan gewijd. Uit onderzoek blijkt dat neurofeedback hetzelfde effect heeft bij het behandelen van hyperactiviteit en ADHD-symptomen, als het medicijn methylfenidaat (Ritalin). De deelnemers hadden meer focus, waren minder hyperactief en hun academische en sociale vaardigheden waren verbeterd. Daarnaast heeft neurofeedback geen enkele bijwerkingen in tegenstelling tot wat medicatie vaak wel heeft.

Autisme

De hersenen van mensen met autisme functioneren anders. Er gaat iets mis bij de informatie- en prikkelverwerking in de hersenen. De hersenen van mensen met autisme werken vaak te langzaam, waardoor binnenkomende informatie niet goed verwerkt kan worden. Dit leidt o.a. tot overprikkeling. Mensen met autisme reageren op deze overprikkeling met boosheid of gaan zich juist terugtrekken in hun eigen wereldje.

Resultaten van Neurofeedback-behandeling bij autisme

Neurofeedback kan een goede behandeling bij autisme zijn. Wanneer neurofeedback wordt ingezet als behandeling bij autisme kan dat tot de volgende resultaten leiden:

 • Verbetering in aandacht en concentratie
 • Verbetering in de informatieverwerking, waardoor er meer en sneller informatie verwerkt kan worden
 • Meer prikkels aan kunnen en minder snel overprikkeld raken
 • Beter contact kunnen maken met mensen om je heen
 • Minder in je “eigen wereldje zijn”
 • Boosheid kan afnemen
 • Beter aanspreekbaar op gedrag
 • Beter om kunnen gaan met (plotselinge) veranderingen
 • Minder gespannen raken in drukke situaties
 • Meer ontspanning gaan voelen
 • Zelfvertrouwen neemt toe

Burn-out

Een burn-out gaat vaak gepaard met veel moeheid, het gevoel niets meer aan te kunnen en aandacht- en concentratieproblemen. Een burn-out wordt vaak gezien als een werkgerelateerde ziekte. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. Het is een combinatie van factoren die voor chronische stress zorgen, waardoor je in een burn-out raakt.
Neurofeedback werkt erg goed bij een burn-out. Vaak zie je dat mensen met een burn-out een andere hersenactiviteit hebben. Door de training worden de juiste gebieden in de hersenen weer in balans gebracht waardoor de klachten afnemen.

Dyslexie

Moeite hebben met lezen, schrijven en spellen. Dyslectici nemen nieuwe informatie zoals klanken, woorden, tekst anders in zich op dan andere mensen. Lezen gaat trager, voorlezen gaat hakkelend. Er moet teveel informatie worden verwerkt in de hersenen, wat tot problemen kan leiden. Vanuit o.a. EEG onderzoeken is aangetoond dat bij het leren en lezen, een dyslectisch kind voornamelijk veel hersenactiviteit vertoont aan de rechterzijde van de hersenen. Terwijl een lezer zonder dyslexie juist voornamelijk hersenactiviteit aan de linkerzijde van de hersenen.

Dyslectische kinderen: gebruiken de linkerkant wel, maar blijven hun rechterzijde zes keer vaker gebruiken dan een kind zonder dyslexie. Ze zijn meestal ook creatiever en gebruiken vaker hun verbeelding- en inbeeldingsvermogen

Met Neurofeedback volgens NeuroOptimal methode worden de hersenen zodanig getraind dat ze  sneller, effectiever en gerichter bij benodigde informatie te verwerken en reproduceren. Met als resultaat dat het kind zich meer ontspannen voelt, meer vertrouwen heeft in zijn eigen ‘kunnen’.

Slapen

Omdat een gemiddeld mens 6-8 uur per etmaal slaapt is slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Als we slapen verkeert ons lichaam zich in een toestand van verminderd bewustzijn. Dit gaat gepaard met een verlaagde activiteit van allerlei fysieke processen. Zoals o.a. vertraging van de hartactiviteit, spierontspanning en veranderde hersenactiviteit. Verder worden opgedane indrukken van overdag verwerkt en er vindt herstel van het immuunsysteem plaats. Dit alles is van belang om overdag weer fysiek en mentaal fit te kunnen zijn.

Onder invloed van verschillende factoren zoals stress, medicijnen, electrosmog etc.. kunnen lichaam en geest onvoldoende herstellen. Neurofeedback verbetert de kwaliteit en de diepte van de slaap. Er is een betere relaxatie Slaap verbeterd. Je slaap makkelijker in en door. Je wordt meer uitgerust wakker. Dit draagt o.a. bij  aan een beter lichamelijk herstel en aan het concentratievermogen.

"Ik merk dat Neurofeedback mij geholpen heeft beter te kunnen ontspannen, ik slaap makkelijker in en wordt nu wakker van de wekker!”

Sport

Beter presteren en sneller herstellen met de Peak Performance Training. Gezonde spanning zorgt ervoor dat we alert en scherp zijn en presteren. Peak Performance Training helpt je topprestaties te leveren. Veel topsporters, artiesten en managers maken dan ook gebruik van Peak Performance Training.

Je voelt je:

 • Zelfverzekerd
 • Ontspannen en toch gefocust
 • Alert en scherp van geest
 • Energiek

Met de Neurofeedback Peak Performance Training worden de hersenen gestimuleerd zich te reorganiseren en transformeren. De aanwezige verstandelijke vermogens worden zo beter benut en ontwikkel. Ook bevorderen de trainingen je, creativiteit, focus en probleemoplossend vermogen voor een optimaal presteren.

Stemmingsstoornissen

Wanneer een neerslachtige bui lang aanhoudt en ernstige problemen veroorzaakt, kan er sprake zijn van een depressie. Er zijn verschillende vormen van een depressie. Een depressie kan variëren van licht tot ernstig, kan in episodes voorkomen of continu aanwezig zijn.

Stress

In het leven van vandaag worden onze zingtuigen voortdurend geprikkeld door beelden, geluiden; Whatts app, mails, en andere social media.

Deze stressoren zijn onvermijdelijk, wat van belang is: Hoe om te gaan met stress? Hoe blijf je gezond, houdt plezier en ontspanning in je leven? Kortom hoe vind je de balans? Dit vereist, inzicht, zelfreflectie, dus training.

Neurofeedback trainingen bevorderen het (her)vinden van innerlijk rust en helpt onrust en chronische angsten te overwinnen waardoor je ongewenste gedrag- of gedachtenpatronen gaat doorbreken. Je maakt betere en juiste keuzes. Je fysieke, mentale en emotionele stabiliteit heeft hierop een bepalende invloed.

“Met Neurofeedback heb ik het plezier in mijn werk terug. Ik heb geen angst meer en de stressklachten zijn weg”.

Resultaten en effectiviteit NeurOptimal Neurofeedback Training

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van Neurofeedback bij depressie. De resultaten zijn positief en behandeling van depressie en somberheid is dan ook goed wetenschappelijk onderbouwd. U kunt verwachten dat uw depressieve klachten gedurende de behandeling langzaam afnemen. De stemming verbetert bij depressie en eventuele bijkomende klachten als moeheid, slaap- en concentratieproblemen kunnen ook verbeteren. Tevens kan er een verbetering optreden in het zelfvertrouwen en een vermindering van vermijdend gedrag.

Gewoon Gezond Centrum

Eibergsestraat 56
7481 HM  Haaksbergen
053-5724010

Gezondheidscentrum Jannink

Cromhoffsbleekweg 2
7513 EW Enschede
06-46426421